Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Trombofilia wrodzona – przesłanki, wyniki i koszty badań

Trombofilia wrodzona jest schorzeniem genetycznym, które zwiększa ryzyko powstawania skrzepów krwi. Ze względu na jej potencjalnie poważne konsekwencje dla zdrowia, ważne jest, aby być świadomym tego, na co należy zwracać uwagę, kiedy należy się zbadać, jakie są koszty badania na trombofilię i jakie czynniki są być najczęstszą przyczyną zachorowania.

Trombofilia wrodzona – jakie są przesłanki do wykonania badania na trombofilię wrodzoną?
Trombofilia wrodzona – kiedy dostanę wynik badania na trombofilię wrodzoną?
Trombofilia wrodzona – koszty związane z badaniem na trombofilię wrodzoną?
Trombofilia wrodzona – jakie czynniki są najczęstszą przyczyną zachorowania na trombofilię wrodzoną?

Trombofilia wrodzona – jakie są przesłanki do wykonania badania na trombofilię wrodzoną?

Badanie na trombofilię wrodzoną jest zazwyczaj zalecane dla osób, które doświadczyły nieoczekiwanego poważnego zakrzepu krwi, młodych osób z zakrzepicą żył, osób z rekurencyjną zakrzepicą lub rodzin, w których wielu członków miało zakrzepicę. Poronienia nawykowe lub powikłania w ciąży również mogą stanowić przesłankę do wykonania tego testu.

Trombofilia wrodzona – kiedy dostanę wynik badania na trombofilię wrodzoną?

Czas oczekiwania na wynik badania na trombofilię wrodzoną jest zróżnicowany i zależy od konkretnego laboratorium. Przeważnie wyniki są dostępne po 1-2 tygodniach od pobrania próbki. Wszystko zależy od specyfiki testu i procedur stosowanych przez dane laboratorium.

Trombofilia wrodzona – koszty związane z badaniem na trombofilię wrodzoną?

Koszt badania na trombofilię wrodzoną może się różnić w zależności od miejsca, w którym jest wykonywane oraz od rodzaju i liczby testów genetycznych, które są przeprowadzane. Niestety, nie wszystkie testy są refundowane przez NFZ, dlatego warto sprawdzić tę kwestię indywidualnie w konkretnym laboratorium.

Trombofilia wrodzona – jakie czynniki są najczęstszą przyczyną zachorowania na trombofilię wrodzoną?

Trombofilia wrodzona jest najczęściej spowodowana mutacjami w genach odpowiedzialnych za regulację procesu krzepnięcia krwi ( mutacja czynnika V Leiden, mutacja genu protrombiny). Mutacje te powodują, że białka krwi nie funkcjonują prawidłowo, co prowadzi do nadmiernej skłonności do tworzenia skrzepów. Najczęstszymi genami, w których występują te mutacje, są geny F5 i F2, które kodują czynniki krzepnięcia V i II.