Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Mutacja genu protrombiny

Przyczyna trombofilii – mutacja genu protrombiny

Obok czynnika V Leiden za główną przyczynę występowania trombofilii uważa się także mutację genu protrombiny. Mutacja 20210G>A powoduje, że w osoczu krwi obserwuje się nawet 20% wzrost stężenia protrombiny, która przejawia właściwości prozakrzepowe. Obserwuje się negatywny wpływ na funkcjonowanie łożyska, co może skutkować nawykowymi poronieniami. Badania wskazują, że u kobiet, które są obciążone tą mutacją ryzyko utraty ciąży jest ponad 2-krotnie wyższe niż u kobiet, u których mutacja ta nie występuje.

 

Chcę wykonać badanie genu protrombiny ->