Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Trombofilia wrodzona – dziedziczenie

W przypadku genetycznej skłonności organizmu do tworzenia zakrzepów bardzo ważna jest rodzinna diagnostyka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy trombofilię wrodzoną, jeśli mają ją nasi rodzice. 

Kolor niebieski: prawidłowy gen
Kolor czerwony: wadliwy gen

 

 

01 02 03
Kiedy rodzice są zdrowymi homozygotami
– dzieci dziedziczą prawidłowe kopie genów
Jeden z rodziców jest heterozygotą
(1 kopia prawidłowego i 1 kopia złego genu) 
– istnieje prawdopodobieństwo,że jedno z dzieci

także będzie nosicielem danej mutacji
Kiedy rodzice są heterozygotami – dziecko będzie zdrowe jeżeli przekażą mu prawidłowy wariant genu. Jednak kiedy odziedziczy nieprawidłowy, wtedy będzie heterozygotą.
Jest także możliwość, że potomstwo otrzyma obydwie kopie zmutowanego genu – wówczas będzie homozygota obciążona chorobą

.

.

.

04 05 06
Kiedy jeden z rodziców ma obydwa
nieprawidłowe warianty genów
, czyli

jest homozygotą obciążoną chorobą,
a drugi jest zdrowy, to dziecko będzie
heterozygotą
W przypadku, kiedy jeden z rodziców jest homozygotą a drugi heterozygotą
– to potomstwo może być albo homozygotami obciążonymi chorobą albo heterozygotami
Jeśli oboje rodziców są homozygotami obciążonymi chorobą – to także ich potomstwo będzie obciążone chorobą