Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Czym jest zakrzepica – informacje?

Zakrzepica to choroba, która prowadzi do tworzenia się skrzepliny w świetle naczynia krwionośnego, czego konsekwencją jest częściowe lub całkowite go zablokowanie. Może rozwinąć się w dowolnym naczyniu krwionośnym- zatem zarówno w żyłach, jak i tętnicach, a brak leczenia prowadzić do poważnych powikłań. Na jej rozwój mają wpływ czynniki zewnętrznego, w tym styl życia, ale również genetyczne.

Zakrzepica – czynniki ryzyka i przyczyny rozwoju
Zakrzepica – przyczyny genetyczne
Zakrzepica a antykoncepcja hormonalna
Objawy i powikłania wiążące się z zakrzepicą

Zakrzepica – czynniki ryzyka i przyczyny rozwoju

Zakrzepica jest chorobą, na którą najbardziej narażone są osoby prowadzące siedzący tryb życia oraz osoby pozostające w unieruchomieniu przez dłuższy czas (np. po operacji). Innym czynnikiem ryzyka jest  częste podróżowanie, trombofilia, a także okres ciąży i połogu. Do pozostałych czynników można zaliczyć wiek powyżej 40 roku życia, otyłość, palenie tytoniu, zażywanie środków antykoncepcyjnych oraz hormonalną terapię zastępczą (HTZ).

Zakrzepica – przyczyny genetyczne

Zakrzepica może być spowodowana przez czynniki genetyczne. Podstawową przyczyną jest występowanie mutacji: mutacja genu F5, czyli czynnika V układu krzepnięcia krwi, zwana powszechnie „mutacją Leiden”, mutacja genu F2, czyli genu protrombiny.

Zakrzepica a antykoncepcja hormonalna

Badania naukowe potwierdzają, że w u kobiet, które stosują antykoncepcję hormonalną, ryzyko zachorowania na zakrzepicę wzrasta od 2 do 6 razy w porównaniu z grupą kontrolną nie przyjmującej antykoncepcji hormonalnej. Ryzyko zwiększa się dodatkowo w sytuacji, gdy kobieta wykazuje predyspozycje genetyczne do rozwoju zakrzepicy.

Objawy i powikłania wiążące się z zakrzepicą

Zakrzepica daje objawy, które mogą być mylone z innymi dolegliwościami, dlatego bardzo często są lekceważone, co prowadzi do opóźnienia leczenia i groźnych powikłań. Do najczęstszych objawów należą: ból nóg od kolan w dół, zmiana koloru skóry kończyny, obrzęk nogi. Z koeli charakterystyczne powikłania związane z przebiegiem i brakiem leczenia zakrzepicy to przede wszystkim zespół pozakrzepowy, a także występowanie zatorowości płucnej.